RADI BRZE KOMUNIKACIJE IZMEDJU GRAĐANA, U OVOM DELU ĆE SE NALAZITI POJEDINAČNI ČET ZA SVAKU POKRENUTU TEMU, KAO I QR KOD ZA LAKO DELJENJE KONKRETNE TEME